tirsdag, oktober 18, 2011

Nei til nedlegging av Mork rehabiliteringssenter!

Mork Rehabiliteringssenter ligg i Volda kommune, og fleire enn vi anar vil kunne få behov for tenestene der.

Rehabilitering gir folk som har fått livet totalt omvelta, moglegheit til å jobbe målretta tilbake til størst mogleg grad av sjølvstende og deltaking i eigen kvardag.

Helseforetaket trugar no med å legge ned Mork rehabiliteringssenter, som har størst kompetanse på slagrehabilitering, og behandlar flest slagpasientar, mellom Trondheim og Bergen. Ei nedlegging av Mork vil få svært store konsekvensar, både med tanke på livskvaliteten til den enkelte pasient, og samfunnsøkonomisk sett.

Det er starta underskriftskampanje, håper du tek deg tid til å lese, og skriv under om du er einig! Og del gjerne vidare, både på blogg og Facebook!

Link til underskriftskampanjen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar